• HAFTALIK 18 SAAT ALAN DERSLERİ
 • YIL BOYUNCA 630 SAAT ALAN DERSLERİ
 • ALANINDA UZMAN ÖĞRETMEN KADROSU
 • HAFTALIK RANDEVU SİSTEMİYLE YAPILAN ÇALIŞMA PROGRAMI
 • AYLIK ÖDEV TAKİP FASİKÜLÜ İLE ÖĞRENCİLERİN EKSİKLERİNİN TESBİTİ VE O EKSİKLERE UYGUN HAFTALIK PROGRAM
 • HER HAFTA ALANINDA UZMAN HOCALARIMIZIN KATILDIĞI SORU ÇÖZÜM PROGRAMI
 • ÖĞRENCİLERİMİZİN EKSİKLERİNİ GİDERMEK İÇİN STAJYER HOCALARIMIZLA ETÜT PROGRAMI
 • ÖĞRENCİLERİMİZE ÖZEL ÇALIŞMA ALANLARI
 • ÇALIŞMA ALANLARINDA BULUNAN İNTERNET İMKÂNI
 • DERS HOCALARININ HAFTALIK ÖDEVLENDİRME YAPMASI VE ÖDEV SONUCUNUNVELİ İLE BİLGİLENDİRİLMESİ
 • REHBERLİK HOCALARIYLA AYLIK VELİ RÖRÜŞMELERİNİ YAPILMASI VE MEMNUNİYET ANKETLERİNİN OLUŞTURULMASI
 • KURUM İÇİ DİSİPLİNİNİN YIL BOYUNCA SAĞLANIP DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİLERİN ANLIK VELİ İLE BİLGİLENDİRİLMESİ
 • YIL BOYUNCA 60 ADET DENEME SINAVI
 • AYRINTILI DENEME ANALİZİ VE DENEME ANALİZİNE UYGUN HAFTALIK ÖDEV PROGRAMI
 • ÇEYREK TATİLLERDE VE YARIYIL TATİLİNDE DENEME VE KAMP PROGRAMI
 • KAMP DÖNEMLERİNDE SERİ DENEMELER SONRASI UZMAN ÖĞRETMENLERİMİZLE SORU ÇÖZÜM PROGRAMI
 • SAYISAL ÖĞRENCİLERE YARI DÖNEMLİK TARİH COĞRAFYA VE FELSEFE DERSLERİ
 • EŞİT AĞIRLIK ÖĞRENCİLERİNE YARI DÖNEMLİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ DERSLERİ
 • DERS İÇİ KULLANIMINA UYGUN YAPRAK TESTLER